Meet the Team

New Mexico | Arizona


New Mexico

Karl-Bentz

Karl Bentz

5200 Alameda Blvd. NE
Albuquerque, NM 87113
(505) 821-0667
Fax (505) 821-3530
Mobile (505) 850-4647
Toll Free (800) 757-6164
KBentz@mhqnm.com


John Granger

5200 Alameda Blvd. NE
Albuquerque, NM 87113
(505) 821-0667
Fax (505) 821-3530
Mobile (505) 974-5406
Toll Free (800) 757-6164
JGranger@mhqnm.com


Arizona

Brian Shaw

Brian Shaw

1115 West Fairmont Drive
Tempe, AZ 85282
Phone: (480) 498-5105
Fax: (480) 361-7716
Mobile: (480) 848-9994
Toll Free: (800) 299-1804
Email: bshaw@mhqaz.com

Cliff OdgeClif Fodge

1115 West Fairmont Drive
Tempe, AZ 85282
Tempe, AZ 85282
Phone: (480) 498-5105
Fax: (480) 361-7716
Mobile: (602) 980-6442
Toll Free: (800) 299-1804

joshcampoJosh Campo

1115 West Fairmont Drive
Tempe, AZ 85282
PTempe, AZ 85282
Phone: (480) 498-5105
Fax: (480) 361-7716
Toll Free: (800) 299-1804

kaleobegayKaleo Begay

1115 West Fairmont Drive
Tempe, AZ 85282
Tempe, AZ 85282
Phone: (480) 498-5105
Fax: (480) 361-7716
Toll Free: (800) 299-1804

Nick SanchezNick Sanchez

1115 West Fairmont Drive
Tempe, AZ 85282
Tempe, AZ 85282
Phone: (480) 498-5105
Fax: (480) 361-7716
Toll Free: (800) 299-1804

Will VegaWill Vega

1115 West Fairmont Drive
Tempe, AZ 85282
Tempe, AZ 85282
Phone: (480) 498-5105
Fax: (480) 361-7716
Toll Free: (800) 299-1804